TrigonTrigon


+381 32 710-548

Standardni program

Standardni elementi namenjeni su drvenim školskim tablama (belim i zelenim). Šestar može da se koristi samo za kredu.
Trougao 45/45
Materijal: drvo /lipa/
Dužina katete 50cm
Broj artikla: 110
Trougao 30/60
Materijal: drvo /lipa/
Dužina katete 62cm
Broj artikla: 120
Lenjir
Materijal: drvo /lipa/
Dužina 100cm
Broj artikla: 130
Uglomer
Materijal: drvo /lipa/
Dužina osnove 50cm
Broj artikla: 140
Šestar sa gumenom glavom
Materijal: drvo /bukva/
Dužina kraka 50cm
Broj artikla: 160